Základní informace o společnosti

Společnost ETV security s. r. o. je systémovým integrátorem v oblasti bezpečnosti s orientací na poskytování kvalitních a komplexních bezpečnostních služeb, které pokrývají celou škálu bezpečnostních procesů a činností potřebných pro zajištění chodu především velkých organizací a firem.

Bezpečnostní projekty a řešení "šijeme" na míru zákazníkům tak, aby v maximální možné míře vycházela vstříc jejich požadavkům a potřebám a to v celém životním cyklu:

Nabídka, projekce – realizace – podpora, servis

Pokrýváme oblasti:

  • objektová bezpečnost (EZS, EPS, CCTV)
  • BOZP a požární ochrana
  • informační bezpečnost, bezpečnost telekomunikačních sítí, služeb a produktů
  • krizové řízení, BCM (Business Continuity Management) apod.

Základní formy poskytování bezpečnostních služeb:

  • komplexní i dílčí dodávky služeb, technologií, poradenství,
  • outsourcing bezpečnostního managementu,
  • školení a zpracování bezpečnostní dokumentace.

Spolupracujeme s osvědčenými a spolehlivými subdodavateli s významným podílem na trhu bezpečnostních služeb.