Reference

 • ČEZ, a. s.
 • ČEZ Distribuce, a. s.
 • ČEZ Správa majetku, s.r.o.
 • I&C Energo, a. s.
 • PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o.
 • Maxprogres, s.r.o.
 • Nejvyšší státní zastupitelství České republiky
 • Krajské státní zastupitelství Brno
 • Skanska Facilities Management CZ, s.r.o.
 • Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
 • Betonbau, s. r. o.
 • Jihočeská vědecká knihovna
 • TI Automotive
 • Schwan Cosmetics CR s.r.o.
 • Jacob Miller Česká republika, s.r.o.
 • SAS Autosystemtechnik s.r.o.,
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
 • Armáda České republiky

 • Servis systému EPS ve Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín – 2013,
 • Rozšíření systému CCTV v pro společnost ČEZ ICT, a. s. administrativním areálu v Plzni– 2012,
 • Rekonstrukce systému EPS ve Střední odborné škole strojní a elektrotechnické Velešín – 2012,
 • Rozšíření systému EZS pro společnost Maxproges, s. r. o. v administrativní budově v Příbrami – 2012,
 • Obměna systému detekce CO pro společnost ČEZ, a. s. v objektu parkovacího domu v Praze – 2012,
 • Montáž a dodávka automatické brány při vjezdu na parkoviště pro Střední zdravotní školu České Budějovice – 2012,
 • Montáž a dodávka systému čtení SPZ pro společnost Maxproges, s. r. o. v objektu parkovacího domu v Praze 4 – Michle - 2012
 • ČEZ, a. s. – montáže a komplexní servis systémů technické ochrany a EPS pro společnost ČEZ, a. s. ve vybraných regionech (např. vodní elektrárny Vltavské vodní cesty, vodní elektrárna Dalešice, vodní elektrárna Dlouhé Stráně, Elektrárna Počerady, Elektrárna Tušimice, Elektrárna Prunéřov, Elektrárna Ledvice, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj, aj.) – od roku 2009,
 • Montáž a dodávka systému ochrany perimetru Beamtower skladu kabelů společnosti I&C Energo, a. s. – 2011
 • Montáž a dodávka IP kamerového systému pro Vysokou technickou a ekonomickou školu České Budějovice - 2011
 • Montáž systému plynové detekce Adicos v drtírně odpadů objektu ecorec 2,0 cementárenského koncernu Holcim v Prachovicích - 2011
 • Montáž systému detekce jisker a hašení drtírně odpadů objektu ecorec 2,0 cementárenského koncernu Holcim v Prachovicích – 2011
 • Montáž a oživení systému detekce jisker a hašení v závodě Kronospan Radulti, Rumunsko ve spolupráci s koncernem GreCon - 2011
 • Výměna ústředen EPS a rekonstrukce EPS v objektu ČEZ Správa majetku, s.r.o. Louny, Postoloprtská - 2011
 • Rozšíření EPS v objektu zázemí pro generální opravy VE Lipno nad Vltavou – 2011
 • Rekonstrukce slaboproudých systémů v sociálním zázemí VE Kamýk nad Vltavou – 2011
 • ČEZ Distribuce, a. s. – Energetika Vítkovice, Trafostanice Čhrást, Trafostanice Přeštice, objekty ČEZ v areálu Škoda Plzeň – od roku 2011,
 • ČEZ Správa majetku, s.r.o. – areál Guldenerova ulice v Plzni od roku 2009, Vinohradská 8 v Praze, aj. od roku 2009,
 • I&C Energo, a. s. – kompletace EPS a systému videodetekce požáru na meziskladu jaderného paliva v Jaderné elektrárně Temelín – 2010,
 • Montáže technických bezpečnostních systémů skladového areálu pro výstavu elektrárny Ledvice – 2010,
 • Montáže satelitních antén pro společnost T-Mobile od roku 2011,
 • Rekonstrukce místního rozhlasu areálu společnosti ČEZ, a. s. Guldenerova ulice v Plzni – 2010,
 • Komplexní dodávky systémů slaboproudých systémů (EZS, identifikační systém a tiskové řešení, parkovací systém) pro Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích – 2010,
 • Rekonstrukce administrativní budovy VE Kamýk nad Vltavou – komplexní obnova systémů technické ochrany a EPS – 2010,
 • Servis systémů EZS, EPS, CCTV, parkovacího systému a evakuačního rozhlasu na objektech ve správě Skanska Facilities Management CZ v Praze a středních Čechách – od roku 2009,
 • Výstavba prvků společných televizních rozvodů pro AČR v objektu Valy – 2009,
 • Dodávka a instalace automatické klíčovnice Keybox pro AČR v objektu Hostivice – 2009,
 • Jakob Miller Česká republika – výstavba technických bezpečnostních systémů ve výrobní hale na Královském vrchu v Kadani - 2008,
 • Slaboproudé montáže inteligentních rodinných domů kategorie VIP v areálu Benice u Říčan,
 • Slaboproudé montáže inteligentních rezidenčních domů v areálu Park Villa v Bratislavě – 2008,
 • Montáže systému technického zabezpečení ALTEX v objektech společnosti Telefonica O2 Czech Republic – od roku 2008,
 • Montáže systému technického zabezpečení ALTEX pro společnost Syner v Liberci – 2008,

 • Organizace služeb požární ochrany pro společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o. v administrativním objektu Praha – 2013,
 • Služby v požární ochraně pro společnost CIMEX INVEST, s. r. o. v administrativním areálu v Praze – 2013,
 • Studie obnovy EPS v elektrárně Stěchovice pro společnost ČEZ ICT Services, a.s. – 2012,
 • Zpracování plánu krizové připravenosti pro Okresní státní zastupitelství Kroměříž - 2011,
 • Zpracování plánu krizové připravenosti a související dokumentace pro Nejvyšší státní zastupitelství České republiky – 2010,
 • Zpracování plánu krizové připravenosti a související dokumentace pro Krajské státní zastupitelství Brno – 2010,
 • Outsourcing bezpečnostního managementu pro zajištění procesů PO a BOZP společnosti HBS s. r. o. – 2009
 • Audit bezpečnostního systému zákazníka s celorepublikovou působností, studie optimalizace bezpečnostního systému pro zákazníka T-Consulting –2009, 2008,
 • Bezpečnostní audity a optimalizace bezpečnostních systémů v objektech spravovaných společností Skanska Facilities Management CZ – od roku 2008,
 • Audit bezpečnostních systémů a studie komplexního zabezpečení objektů úřadu Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad – 2008,
 • Studie a projekt výstavby kamerového systému pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích – 2008,
 • Bezpečnostní audit a studie optimalizace bezpečnostního systému pro společnost Schwan Cosmetics CR, s.r.o. – 2008,
 • Outsourcing služeb pro oblasti BOZP a PO společnosti H. A. Kovochem, spol. s.r.o. – od roku 2008,
 • Bezpečnostní audit informačního systému a systému ochrany osobních údajů pro společnost Betonbau s. r. o. – 2008,
 • Bezpečnostní audit a studie optimalizace bezpečnostního systému objektu společnosti SAS Autosystemtechnik, s. r. o. - 2007,
 • Outsourcing bezpečnostního managementu pro zajištění procesů PO a BOZP společnosti Betonbau s. r. o. – od roku 2007,
 • Outsourcing bezpečnostního managementu pro zajištění organizace PO a BOZP pro Skanska Facilities Management CZ ve výrobních a administrativních budovách na teritoriu Prahy a středních Čech (TI Automotive Systém, CEELI, Mediatel, Vysočanská brána, apod.) – od roku 2007,
 • Bezpečnostní studie managementu incidentů, návrh procesů oblasti detekce telekomunikačních podvodů pro Slovak Telekom – 2007 - 2008,
 • Poradenské služby v oblasti informační bezpečnosti pro společnost I&C Energo, a. s. – od roku 2008,
 • Poradenství v oblasti objektové bezpečnosti pro společnost I&C Energo, a. s. – od roku 2007,
 • Outsourcing služeb pro oblasti PO a BOZP u vybraných zákazníků Argus spol. s. r. o. – od roku 2007.