Služby

Služby jsou zajišťovány prostřednictvím dvou divizí:

  Divize montáží, servisu a provozu

 • Dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis technických bezpečnostních systémů,
 • Dodávky, customizace, záruční a pozáruční servis grafických nadstaveb a systémů řízení budov,
 • Dodávky, montáže, záruční a pozáruční servis požárních signalizací a dalších protipožárních systémů,
 • Integrace systémů technického zabezpečení, dodávky,
 • Systémová integrace a inženýrská řešení.
 • Divize poradenství, specializovaných služeb a školení

 • Poradenství pro komplexní a dílčí procesy v oblasti ochrany majetku a zabezpečení objektů,
 • Organizace požární ochrany, bezpečnost a ochrana zdraví pří práci, hygiena práce,
 • Služby v oblasti krizového řízení (CM – BCM),
 • Bezpečnost při řízení služeb informačních / telko technologii (ITIL / eTOM),
 • Služby v oblasti informační bezpečnosti,
 • Management incidentů,
 • Outsourcing bezpečnostního managementu.
 • Fraud Management – školení a odborné semináře pro firmy i jednotlivce v oblasti telekomunikací, pojišťovnictví, bankovnictví a dalších
 • Požární ochrana (PO) – školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventistů PO
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců
 • Vyhrazená technická zařízení (VTZ)
 • Ekologie
 • Školení řidičů - “referentů”

Technologie

EPS
LitesMHU 102, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 117
SiemensCeberus PRO, Sinteso FS20, FibroLaser
EsserEsser 8000
Schrack SeconetIntegral/Integral C
ZettlerZettler Expert, Loop 500
NSCApollo
Cooper Menvier, Protectowire, Labor Straus, Aritech
EZS
HoneywellGalaxy
ParadoxDigiplex
SpelzaDominus Milenium
JablotronJA-100, JA-80 oasis
RokonetOrbit-Pro, RP296
Texecom, DSC, Tecnoalarm
CCTV
Samsung, Wonderex, Axis, Dallmeier, Axemax
Speciální
Altex, Alvis, SBI
Požární ucpávky
Hilti, Intumex, Promat