Certifikáty

Certifikát BS EN ISO 9001 : 2008 č .certifikátu: 29632
Certifikát ISO/IEC 27001 : 2013 č .certifikátu: 170500
Osvědčení NBÚ stupeň DŮVĚRNÉ č. osvědčení: 002599
Certifikát NUKIB stupeň DŮVĚRNÉ č. certifikátu: S002149
Certifikát Cech EPS ČR č. certifikátu: SI/100912/A
Oprávnění ITI ev.č.: 14498/5/09/EZ-M,O,R,Z-E2A
Oprávnění TI ČR ev.č.: 17201/5/20/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B